Pædofil – til det modsatte er bevist

Med fare for at gentage mig selv i min Klumme, har jeg i dag valgt et emne, som jeg tidligere har berørt i  ”Facebook – et must eller lavstatus”, og i gårdagens  Klumme om mobning og hvordan nettet bruges til at lægge andre mennesker for had.

Jeg fik i går en besked fra en ven på min Facebook side, som henledte min opmærksomhed på et billede, der blev delt rundt på Facebook.

Det, der deles rundt på Facebook, er et screenshot af en 14. årig piges profil på Arto.dk – Arto.dk er en dansk hjemmeside, hvor alle fra 10 år og opefter, idet der ingen øvre aldersgrænse er, kan mødes og chatte mv.

Screenshottet viser pigens chatrum, hvor tre andre brugere fremkommer. Den ene bruger har et profil billede, hvor man ser en moden mand, og det fremgår af hans profil, at han er 38 år. Denne 38 årig spørger i chatten: ”Heej har du lyst til at skrive sammen? ” ledsaget af en smiley.

Moderen til den 14 årige pige lægger billedet ud, så det er offentligt tilgængeligt på sin Facebook-væg og beder folk dele billedet af denne mand, idet hun skriver, at hun er i tvivl om, hvad denne mand vil med hendes 14 årige datter på Arto.dk. Hun vil gerne  have hjælp til at finde ham og ”få en forklaring”.

Den første kommentar er ”Føj”. Hvor til moderen skriver: ”Ja og husk at del”. Det er den så blevet 4292 gange, fremgår det af statusopdateringen. Der er 40 kommentar knyttet til statusopdateringen. Alle sammen går på at manden er: ”En klam stodder”, ”Han skal bare trampes i smadder det klamme svin” ”Sådan nogle svin burde ikke gå løs” og mere med ligende ordvalg. Moderen skriver i en kommentar til indlæggene, at hun gerne vil høre manden om det er normalt, at skrive ”cute” til en 14 årig pige.

Det fremgår dog tydeligt af det screenshot, moderen har lagt på sin væg, at det er en anden mand, nemlig en 23 årig med et andet profilnavn, der har skrevet til hendes 14 årig datter. ”Du se sku lidt cute ud!”.

Moderen får kontakt til den 38. årig over Arto.dk og lægger nu deres korrespondance ud på sin væg. Her truer hun manden med en politianmeldelse, hvortil han ligeledes truer med, at politianmelde hende.

Hvem af de to har brudt loven?

Lad os starte med manden. Manden har helt lovligt oprettet en profil på Arto.dk. Han er ikke forpligtet til at oploade et profilbillede, men det har han valgt. Han oplyser sin alder på sin profil, hvilket er et krav fra Arto.dk’s side. Manden kunne havde valgt at lyve om sin alder, idet det er umuligt at kontroller ”fake-profiler”. Manden henvender sig i et chatrum til den 14. årig pige ved at skrive: ”Heej har lyst til at skrive sammen?” efterfulgt af en smiley.

Vi kan hver især mene, hvad vi vil om en 38. årig mand der ønsker at snakke med en 14. årig pige, men der er ingen lov, der forbyder en 38. årig at kontakte en 14. årig. Manden har altså ikke overtrådt nogen lov, ved at henvende sig til pigen. Ej heller, har han forbrudt sig imod reglerne på Arto.dk, idet hans henvendelse ikke har haft anstødelig eller seksuel karakter.

Ser vi så på moderen til den 14. årige pige. Hun har offentliggjort et billede af en mand og gjort det muligt at distribuere mandens billede hele 4292 gange. Spørgsmålet er, om det kun er det antal delinger, der er foretaget direkte fra moderens Facebook side, der er registreret her, eller om antallet også indbefatter de delinger, der er foretaget fra forskellige andre Facebook-brugeres sider? Der kan i benægtende fald, være delt langt flere gange end de 4292. Denne moder har, med sin statusopdatering, formået at skabt en hetz imod manden, så han fremstår som pædofil, ene og alene fordi han skrev sætningen: ”Heej har du lyst til at skrive sammen?” til hendes 14. årig datter. På det ene grundlag, lægger hun en mand for had på Facebook.

Har moderen derved begået en lovovertrædelse? Ja, idet hun overtræder Straffelovens § 267, som siger: Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. I forklaringen til hvorledes loven skal tolkes står der følgende:  ”Hvornår dette er tilfældet, skal naturligvis fastslås ved en konkret vurdering. Dog er det almindelige udgangspunkt, at udtalelser som må vurderes at få betydning for offerets fremtidige indtjeningsmuligheder eller på anden måde har reel negativ virkning, er at anse for nedsættende.” Moderens handling på Facebook, må jo siges at have ”en reel negativ virkning” overfor den mand, der er blevet udstillet på Facebook.

Er manden pædofil? Det har vi ingen jordisk chance for at vide. Jeg tilstå, at jeg har ikke megen begreb om, hvordan pædofiles fremgangsmåde er. Men noget siger mig, at en pædofil mand næppe benytter sig, at et profil billede der viser en mand oppe i årene og som oplyser sin alder, som værende 38. år. Slet ikke et sted som Arto.dk, som nærmest er berygtet for at ”huse” pædofile under ”fake-profiler”.

Har moderen ikke ret til at beskytte sin 14. årig datter imod personer, som den 38.årig?

Naturligvis har hun det. Jeg anfægter på ingen måder det faktum, at moderen reagerer på, at en mand i den alder, tager kontakt til hendes datter. Jeg anfægter, dog måde moderen vælger, at gribe hele sagen an på. Det er ikke en krænkelse af hendes datter, at blive spurgt, om hun har lyst til at snakke. Pigen kunne sammen med moderen, have at takket nej til mandens forespørgelse. De kunne derefter have valgt, at blokere for denne person på datterens profil. Moderen kunne ligeledes, have forsat sine forsøg på, at komme i kontakt med manden via Arto.dk. Hun vælger derimod, at gå ud i offentligheden, med mandens billede. Moderen overreager, i mine øjne, hele denne tragiske sag og lægger en mand for had ude i det offentlig rum, uden reelt at vide, hvorfor manden havde søgt at komme i kontakt med datteren.

Som nævnt i en tidligere Klumme, er Facebook stedet, hvor der ukritisk trykkes ”del” blot en bruger beder om det. Facebook er stedet, hvor vi ucensuret kan lægge andre mennesker for had. Med andre ord Facebook er det sted, hvor vi mobber hinanden og hvor vi på et spitsekundt kan ødelægge en anden persons liv, med vores manglende kritiske sans.

Igen spørger jeg: Bør vores fornemmeste opgave, som forældre, ikke være, at lære vores børn, at færdes sikkert på nettet? Lære dem at afslå invitationer fra folk, som er meget ældre end dem selv? Lære dem at logge af, hvis der kommer tilbud af seksuel karakter? Ikke at aftale at mødes ude i byen, med nogen de kun kender fra nettet?  Bør vi ikke lære vores børn, at skelne ulven fra flokken af får?

Burde vi ikke lære, ikke at råbe ”Ulven kommer!”, førend vi har tydelige beviser for, at ”ulven” rent faktisk kommer? Jeg stiller gerne både min stemme og min væg til rådighed i ”en god sags tjeneste”. Men jeg nægter, at blive taget som gidsel i folks ukritiske deling af statusopdateringer.

 

 

Skriv et svar