Thi kendes for ret


Den 90-årige Niels Kristensen, en skikkelig landmand, efter artiklen i Landbrugsavisen at dømme, skal ind og ruske tremmer. Ikke at han er blevet idømt 10 dag på vand og brød af den danske stat, næ han er såmænd blevet idømt en bøde på 10.000 kr. for at overtræde arbejdsmiljøloven. De penge har Niels Kristensen ikke i sinde at betale, næ nej han vil hellere tage et ophold på hotel Gitterly, for som han udtaler i artiklen: ”Jeg er 90 år gammel og det er nok min sidste chance for at prøve at komme i fængsel.”

Niels Kristensen kom i Arbejdstilsynets søgelys ved en tilfældighed, en dag han stod i sin frontlæsser og rensede tagrender på sit hus. Det havde han gjort siden han fik sin første frontlæsser for 40 år siden og kan ikke forstille sig en mere sikker måde at rense tagrender på, da frontlæsseren er forsynet med en sikkerhedskasse, så siderne er 115 cm højre. Iflg. Niels er det ”komplet umuligt at falde ud”. Der da også gået godt i alle årene, ja indtil den dag i november 2011, en tilfældig forbipasserende fra Arbejdstilsynet kom forbi ude på vejen og så at Niels Kristensen stod i 2,85 meters højde i frontlæsseren og rensede tagrende. Denne repræsentant tog et billede og fik politiet til at rejse tiltale for overtrædelse af Arbejdsmiljøloven. Der blev rejst tiltale og Arbejdstilsynet krævede en bøde på 25.000 kr. Dette krav tilsidesatte byretten men krævede dog at Niels skulle betale 10.000 kr. eller ti dage i fængsel.

Der er ikke mange af dem som Niels Kristensen har talt med der forstår at sagen blev slået så stort op og slet ikke når nu det er første gang Niels Kristensen har brudt loven … men søde venner, det er jo ikke første gang Niels bryder loven. Det har han jo gjort i fyrretyve år! Det er så bare først nu, han blev opdaget. Uagtet hvor tåbelige nogle regler og love er, så skal de jo følges af menig mand og landmand, så kære Niels der er vel kun tilbage at ønske dig en god ferie på hotel Gitterly.
Historien virker som helt ude i 27 kartoffelrække og jeg forstår personligt ikke, hvorledes det kan være samfundets, i dette tilfælde Arbejdstilsynets opgave at blande sig i, at en mand selv vælger at rense sine egne tagrender fra en frontlæsser, som han også selv ejer. Niels Kristensen har jo ikke udsat andre mennesker for risiko for skade på liv og lemmer. Han har højest udsat sig selv for fare og det kan da ikke være op til samfundet at blande sig i dette. Skal vi så også til at kræve dagsbøder af alle de mennesker der dagligt udsætter sig for fare ved at springe i faldskærm, kører på cykel uden cykelhjelm, drikker mere end den anbefalede mængde alkohol om uge, har skarpe knive i husholdningen osv. osv.?

Danmark har udviklet sig til et land, hvor naboer vogter på nabo og hvor der findes love og regler, som ikke giver nogen mening, ud over at sende et signal om overformynderi og et ”Big brother is watching you”-agtigt præg a’la USA.

Mon Niels Kristensen, i lighed med amerikanerne, kan lægge sag an imod producenterne af frontlæsseren, for ikke at have gjort opmærksom på de begrænsninger der åbenbart er i brugen af disse maskiner jvf. Arbejdsmiljøloven. Samtidig vil jeg nok også undersøge muligheden for at rejse tiltale imod den repræsentant fra Arbejdstilsynet som har taget billeder ind over hækken til Niels Kristensens grund, for spørgsmålet er det er lovligt eller det krænker privatlivets fred, når der sådan bliver zoomet ind med linsen imod en privat person som befinder sig på sin egen matrikel?
”Lorteland” råbte Buster Larsen og jeg er da tilbøjelig til at give ham ret i at det er noget gylle, at man som privatperson ikke selv vælger, hvorledes man vil fjerne det skidt der lægger sig i ens tagrende, uden først at granske miljølovens, arbejdstilsynets og EU’s landbrugsstøttens regulativer inden man gør noget på sin gård.

Skriv et svar